Profil firmy

Sme Slovenskorakúska spoločnosť so sídlom v malebnom vinárskom mestečku Pezinok na okraji malých karpát neďaleko Bratislavy. Pozícia firmy je výhodná najmä z pohľadu logistiky, nachádzame sa v blízkosti logistického uzla spájajúceho 4 štáty:

  • Slovensko
  • Česko
  • Rakúsko
  • Maďarsko

Vývoj firmy odzrkadľuje každoročný nárast našej spoločnosti a to nie len z pohľadu počtu zamestnancov, ale i nárastu objemu vyexpedovaných výrobkov a podielu na trhu. Počas niekoľkých rokov sme so svojimi partnermi vytvorili stabilnú obchodnú sieť. Naším najväčším spojencom je rakúska spoločnosť Ferroplast nachádzajúca sa v Rakúskom meste Steyr.

V súčasnosti sa počet našich zamestnancov pohybuje v intervale medzi 30 až 50 zamestnancov. Pre našu spoločnosť je dôležité, aby každý náš zamestnanec bol dostatočne odborne spôsobilí. To zabezpečujeme výberom kvalifikovaných ľudí už pri nástupe a pravidelnými odbornými školeniami zamestnancov. Školenia zameriavame nielen na bezpečnosť a prácu s novými strojmi, ale aj vylepšenie spolupráce jednotlivých výrobných zložiek, dôležitých krokov na zachovanie kvality výroby a dôležitosť vyrobiť všetko na čas. Uvedomujeme si, že bez spolupráce a správneho nasadenia našich zamestnancov, nie je možné docieliť dostatočnú kvalitu výroby.

Naša firma je schopná vyrábať najrôznejšie výrobky tvorené z plechov a hutného materiálu. Presnosť našej výroby a kvalita spôsobili, že v súčasnosti najväčšiu časť našich výrobkov je dodávaný práve pre automobilový priemysel. Ďalšiu nezanedbateľnú množinu našej produkcie smeruje do stavebníctva a komunálnej sféry, najmä výroba rôznych košov, parkových lavičiek, záhradných setov a podobne.

Náš prístup k výrobe a k snahe neustáleho zlepšovania kvality našich výrobkov, bolo ocenené spoločnosťou TSU CERTITECH, ktorá začiatkom roku 2007 vydala našej spoločnosti certifikát ISO 9001:2000. Toto ocenenie a spokojnosť našich zákazníkov je pre nás znak, že sme na dobrej ceste stať sa veľkou a silnou spoločnosťou, ktorá bude schopná konkurovať ostatným spoločnostiam v celej európskej únií.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našej firme, stačí ak nás budete kontaktovať a naši pracovníci Vám veľmi radi pomôžu. Tešíme sa na spoluprácu.

Vedenie Ferroplast Sk, s.r.o.