2D/3D Cad kreslenie, navrhovanie

2D/3D Cad kreslenie, navrhovanie
 

Navrhujeme v 2D aj 3D prostredí

Naša spoločnosť pracuje s 2D výkresmi vo formátoch dwg, dxf a podobných AutoCAD formátoch. Na čítanie, prehliadanie a vytváranie 3D modelov využívame program Solidworks 2021.
Dokážeme pracovať v 3D zostavách, zákazník tak nemusí vytvárať a zasielať veľké množstvo podkladov. Stačí nám poslať iba jeden 3D súbor (diel alebo zostavu dielov).
Samozrejme v prípade potreby alebo záujmu, zákazníkovi ponúkame vytvorenie 3D vizualizácie jeho výrobku pre lepšiu predstavu v priestore alebo pre potrebu technických detailov.
Samozrejmosťou práce v 3D je aj jednoduché a rýchle vytvorenie kompletnej výkresovej dokumentácie.
Vytvárame a upravujeme produkty a návrhy dielov aj v 3D prostredí.